POLİTİKAMIZ

ÖZEL MUTLUKÖY BAKIM MERKEZİ nde;

Merkezimiz mensuplarının öncelikle hedefinin yasal düzenlemeler ile uyumlu standartları karşılayan insani değerlere saygılı, en üst yaşam standartlarında engellilerimize hizmet vermek ve sınırsız engelli memnuniyeti odaklı mükemmeliyetçi yaklaşımlı, faaliyette bulunduğumuz her alanda aşağıdaki ilkeleri gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz.

  • Yaşam kalitesini en üst düzeyde standartlarda sağlayarak engelli ve engelli yakını beklentisini en yüksek düzeyde karşılayacak seviyeye ulaşmak,
  • Faaliyetlerimizde yer alan dış hizmet destek yüklenicileri ve diğer destek unsurları da dahil olmak üzere tüm tarafların beklentilerini dikkate almış olarak hesap verebilir olmak, sürekli iyileştirmeyi hedeflemek
  • Bütünleşmiş ekip çalışması ile iç iletişimin gereklerini yerine getirmek,
  • İç eğitim programlarında kaliteli hizmeti hedefleyerek, her engellimizin bireysel gelişiminin iyileştirilmesi,
  • Araştırmalar yaparak uygulama teknikleri kullanmak, eğitim kurumları ile koordineli ve engelli odaklı farklı ve özgün çalışmalar sunmak,
  • Tüm yasal zorunluluklara uyumlu olarak engellilerin insani değerlere uygun yaşaması için gereğini yerine getirmektir.

Engellilerimizin kendisinin ve diğer engellilerin kendi ve diğer engellilerin canına, malına ve mülküne zarar vermemek için çevreye vereceği zararlı bir etki söz konusu olursa tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip, sürekli izleyerek gerekli düzenlemeleri yaparak ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumayı sağlayacağımızı,

Engellilerimizle yaptığımız çalışmalarımızın, kamu yararına ve kamu erişimine açık olmasını sağlayacağımızı.

Engellilerimizin, çevrelerine, kendi yaşam alanlarındaki diğer engelli kişilere saygılı davranma bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmeyi,

 

TAAHHÜT EDERİZ.