AMAÇLARIMIZ

Engellilerin bakımlarının kalite standartlarını karşılayacak şekilde sağlamak
2017 yılında Engelli memnuniyet anketinin en az %55 olması
Sorumlu Müdür
2020 yılına kadar devam eden süreç
Yasal düzenlemelere uygun olarak alt yapının devamını sağlamak
Yönetmelikte belirlenen tüm alt yapı ve fiziksel şartları ile erişilebilirlik şartlarına %100 uyumluluk
Sorumlu Müdür
2020 yılına kadar devam eden süreç
Hizmet veren personelin bilgi ve performanslarını artırmak
Yasal olarak soruşturmaya neden olacak şikayet gelme oranının '0' olması

Sorumlu Müdür
2020 yılına kadar devam eden süreç